Skip to content
Startseite » Über uns

Wo nas

Wot 01.07.2021 so spěchowanje medijoweje kompetency w Sakskej na zakładźe spěchowanskeje směrnicy Sakskeho krajneho wustawa za priwatny rozhłós a nowe medije (SLM) znowa strukturěruje. Rozměstnjene do 15 skutkowanskich wokrjesow ma so spěchowanje po wšej Sakskej kaž tež regionalnje zakótwić. Zo bychu so tute struktury we wokrjesomaj Budyšin a Zhorjelc wutworić móhli, su so regionalni akterojo do Medijoweje syće Łužica zwjazali.

Medijowa syć Łužica